Onze andere merken

| Inloggen Winkelwagen

Criteria voor bloemenwinkels

Green florist heeft een assortiment van duurzame boeketten in meerdere variaties. Zo worden er boeketten aangeboden in de stijlen biedermeier-, moderne-, seizoens-, hoog-laag- en plukboeketten. Alle boeketten worden voor minimaal 80% gebonden met bloemen die aantoonbaar een MPS-A registratie hebben. Concreet betekent dit dat het boeket voor tenminste 80% uit duurzaam geteelde en gekweekte bloemen bestaat.

Wat houdt dit in?

De organisatie MPS beheert certificaten die zorgen voor transparantie en het meetbaar maken van duurzaamheid binnen de tuinbouwsector. MPS-A valt onder MPS-ABC, het milieucertificaat voor een duurzame bedrijfsvoering van de kwekers en telers. Door het registreren van verbruiksgegevens van o.a. gewasbeschermings- middelen, mest – stoffen, energie, water en afval wordt inzichtelijk in hoeverre de kweker duurzaam teelt. Het MPS-ABC certificaat is een unieke bedrijfsstandaard in de wereld en wordt in vrijwel alle werelddelen gebruikt en erkend.

Onder het milieucertificaat MPS-ABC vallen drie niveaus, waarvan MPS-A het meest milieuvriendelijk is.

Wie controleert of de bloemen wel écht zo duurzaam zijn?

Traceerbaarheid en controle

Onderdeel van het percentage duurzame bloemen in het boeket is een traceerbaarheid vanaf de bloemist terug de keten in. Dit betekent dat de controle bestaat uit het aantoonbaar maken van duurzaam aangekochte bloemen volgens de minimale MPS-A eis. Hier staan bepaalde registratie en administratieve criteria tegenover.

Wie voert deze controle uit?

De controle wordt uitgevoerd door de certificeringorganisatie MPS-ECAS. MPS-ECAS is als B.V. verbonden aan MPS. MPS-ECAS toetst de prestaties van kwekers en telers op het gebied van duurzaamheid en milieu. Tijdens deze controle wordt er gekeken naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval.

Op basis van de prestaties op bovengenoemde onderdelen wordt er een kwalificatie toegekend. Dit kan zijn MPS-A+, MPS-A, MPS-B en MPS-C.

Milieubewuste keuze

Green florist heeft als uitgangspunt om alle bedrijfsmatige keuzes, zowel voor haar zelf, als voor het Green florist label, af te wegen tegen de vraag of de te nemen beslissing een bijdrage levert aan het milieu en/of een duurzame bedrijfsvoering.

Met het Green florist label wordt de bloemist in staat gesteld om aantoonbaar invulling te geven aan een duurzame bedrijfsvoering. Binnen het certificatieschema zijn meerdere expliciet milieu-gerelateerde maatregelen opgenomen. Een certificering van Green florist is een milieubewuste keuze!