Onze andere merken

| Inloggen Winkelwagen

Topbloemen.nl is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg

Voor jou als consument betekent het Thuiswinkel Waarborg niet alleen dat Topbloemen.nl zich houdt aan wet- en regelgeving maar ook aan de opgestelde gedragscodes van de vereniging.

Heb je een klacht over Topbloemen.nl? Neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken je klacht en lossen het op. Kom je er desondanks met ons niet uit, dan kan je je wenden tot de Thuiswinkel Waarborg onafhankelijke geschillencommissie, waar ook de consumentenbond zitting in heeft. Wij committeren ons aan uitspraken van deze commissie. Gelukkig heeft het nog nooit zover hoeven komen. Tevreden klanten zijn immers ons visitekaartje!

 

 

Bekijk hier het certificaat van Topbloemen.nl

Over Thuiswinkel Waarborg:

In 2001 werd het Thuiswinkel Waarborg geïntroduceerd als hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor kopen van producten en diensten via internet, catalogus, post, televisie, etc. Consumenten kunnen de leden Thuiswinkel.org herkennen aan het logo: Thuiswinkel Waarborg. Met het voeren van dit keurmerk onderschrijven de leden de 'gedragsregels Thuiswinkel Waarborg', zoals deze door de vereniging zijn opgesteld.

Thuiswinkel Waarborg: méér dan wet- en regelgeving

 • Weten met wie je zaken doet
  Vermelding van identiteit, inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en feitelijke adres van het bedrijf
  Gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang tot bedrijfsgegevens middels de Verklaring Thuiswinkel Waarborg
 • Oplossen klachten en geschillen
  Duidelijke informatie over hoe en op welk adres je met klachten terecht kan
  Bemiddeling klachten en geschillen via Thuiswinkel.org
  Het behandelen van je klacht door een onafhankelijk geschillencommissie 
 • Duidelijke garanties en voorwaarden
  Duidelijke informatie over service na aankoop en commerciële garanties
  Duidelijke informatie over de voorwaarden

De onderwerpen die in de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg zijn vastgelegd hebben betrekking op:

 • Informatieplicht
 • Vervangende goederen en diensten
 • Herroepingsrecht
 • Terugbetaling
 • Privacy
 • Grensoverschrijdende reacties
 • Geschillenbeslechting                        

De gedragsregels verwijzen tevens naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.